การกระจายการศึกษามหาวิทยาลัยปัญจาบและมหาวิทยาลัยการาจี

มหาวิทยาลัยการาจีและมหาวิทยาลัยปัญจาบเป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐที่สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับตนเองในภาคการศึกษาผ่านความมุ่งมั่นในคุณภาพและการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัย

สถาบันวิทยานิพนธ์ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของปากีสถานและได้รับการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานในการวัดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันใด ๆ

มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้มักจะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง สถาบันเหล่านี้มีอำนาจตามกฎหมายในการเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นหรือต่างจังหวัดกับสถาบันเหล่านี้ ดังนั้นความร่วมมือของสถาบันใด ๆ กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้จึงทำให้สถาบันการศึกษานั้นมีความน่าเชื่อถือและเพิ่มสถิติการรับเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเหล่านี้ดำเนินการสอบปลายภาคและมอบปริญญาให้กับผู้สอบผ่าน

มหาวิทยาลัยการาจีมีวิทยาลัยหลายแห่งที่ทำงานในเมืองการาจีอยู่ในเครือ สำหรับหลักสูตร BA, BCOM, BSc และ MA 35 วิทยาลัยเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในขณะที่วิทยาลัยการศึกษา 7 แห่งเป็นพันธมิตรสำหรับโปรแกรม B.ED และ M.ED โรงพยาบาล 3 แห่งวิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมหกแห่งและวิทยาลัยธุรกิจสิบหกแห่งยังอยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยการาจี .

ในขณะที่รายชื่อวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาราชภัฏในเครือกับมหาวิทยาลัยปัญจาบนั้นกว้างและหลากหลาย เนื่องจากสถาบันที่ได้รับรางวัลระดับปริญญาหลักเกือบทุกแห่งในจังหวัดปัญจาบเป็นพันธมิตรกับสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ เมื่อมองหาวิทยาลัยในเครือกับสถาบันในพอร์ทัลมหาวิทยาลัยออนไลน์จะมีสามหมวดหมู่ในหมวดหมู่ของวิทยาลัยในเครือ

สิ่งเหล่านี้คือระดับอำเภอฉลาดปริญญาและเพศที่ฉลาดซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขอบเขตและระดับของสถาบันนี้มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงในจังหวัดปัญจาบ นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยแล้วยังมีสี่วิทยาเขตอีกสองแห่งที่ทำงานในกุชรันวาลาและคณาสปูร์

ผู้ที่ต้องการมีวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังสามารถเข้าถึงกฎและข้อบังคับที่ควบคุมกระบวนการเชื่อมโยงกับสถาบันได้จากเว็บไซต์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ช่วยในการสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมือนกันไปสู่ระดับที่ส่งเสริมในปากีสถานซึ่งมาตรฐานและระบบการศึกษามักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีระบบการศึกษาที่สม่ำเสมอและมั่นคงในประเทศ

เนื่องจากสถาบันในเครือเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้กำหนดและการสอบปลายภาคของทุกหลักสูตรจะดำเนินการและทำเครื่องหมายโดยมหาวิทยาลัยเหล่านี้

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *